Czyżby przełom? Miasto ogłosiło wyniki przetargu na budowę monitoringu. Zdaniem urzędników, najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych oraz Brabork Laboratorium. Za pracę w pierwszym etapie budowy systemu zażyczyło sobie 704 tys. zł. W sumie złożono dziewięć ofert, trzy z nich zostały odrzucone. Z tych ofert, które uczestniczyły w postępowaniu, najwięcej zażyczyło sobie Skyline Teleinfo – 982,1 tys. zł. Oby tylko nie było protestów przegranych firm…

Przypominam listę miejsc, gdzie w pierwszym etapie zostaną zainstalowane kamery.

1. Ul. Wspólna, przy posesji nr 21 (róg ul. Zabawnej), obserwacja stadionu

2. Ul. Wspólna, przy posesji nr 27 (róg ul. Batorego), obserwacja skrzyżowania

3. Al. Piłsudskiego, przy posesji nr 55 (MOK), obserwacja skrzyżowania

4. Al. Piłsudskiego 95 (Urząd Miejski), obserwacja skrzyżowania i wjazdu na parking

5. Al. Piłsudskiego 136 (przed bankiem), obserwacja parkingu, skrzyżowania, trzech przejść dla pieszych

6. Al. Piłsudskiego (skrzyżowanie z ul. Pomnikową – przy Kredyt Banku), obserwacja skrzyżowania

7. Al. Piłsudskiego 196 (skrzyżowanie z ul. Hallera), obserwacja skrzyżowania

8. Al. Piłsudskiego (skrzyżowanie z ul. Legionową), obserwacja skrzyżowania i skweru ks. Markiewicza

9. Ul. Duża (skrzyżowanie z ul. Matejki), obserwacja skrzyżowania i pętli autobusowej

10. Ul. Okólna (skrzyżowanie z ul. Kościuszki i Mickiewicza), obserwacja skrzyżowania

11. Ul. Mieszka 1, obserwacja skrzyżowania

12. Ul. Szkolna 8 (skrzyżowanie z ul. Rodziewiczówny), obserwacja wyjścia ze szkoły i skrzyżowania

13. Ul. Paderewskiego, obserwacja targowiska, skrzyżowania, terenu zespołu budynków pofabrycznych

14. Ul. Sportowa (skrzyżowanie z ul. Zajączka), obserwacja skrzyżowania i terenu pasa zieleni

 

Tadeusz_1972