Z zaciekawieniem przyglądałem się już kilku miesięcznej dyskusji na temat zmian w organizacji ruchu w Pustelniku. Słyszałem różne opinie, wyrobiłem sobie własną, ale pozwólcie, że zachowam ją dla siebie. W każdy razie nie wpływa ona na to, o czym dziś chcę napisać. A sprawa jest ważna – chodzi o przejrzystość podejmowania decyzji przez radych. Uznałem, że warto, drogi Czytelniku, zwrócić na to Twoją uwagę.

Na ostatniej sesji rada miasta zajęła się właśnie tematem zmian na drogach w Pustelniku. Tu oddaję głos pani Krystynie Siennickiej, która pieczołowicie – niczym kronikarz wypadków mareckich – na stronie www.marki.net.pl opisała nagranie z posiedzenia. „Zanim rada przystąpiła do głosowania nad wnioskiem radnego Adamczyka o przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu, radny Ryszard Korotko złożył wniosek o głosowanie imienne. Za wnioskiem głosowało 6 radnych, przeciw głosowało 11 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych” – relacjonuje Krystyna Siennicka. Czyli wniosek o głosowanie imienne przepadł. I to jest dla mnie rzecz niepojęta. Dlaczego? Jak można bać się przyznawania do własnych decyzji? Dlaczego aż 11 radnych nie chciało, by obywatele Marek dowiedzieli się, kto i jak głosował w sprawie dróg w Pustelniku? Panie i panowie z rady, wstyd! Nawet w naszym parlamencie bez problemu można sprawdzić, jakie decyzje podejmowali poszczególni posłowie i czy któryś np. wyłamał się z dyscypliny partyjnej. „Rada w głosowaniu przyjęła wniosek radnego Adamczyka o przywrócenie poprzedniej organizacji ruchu. Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciw – 6, wstrzymało się 4 radnych. Radny Ryszard Korotko zwrócił się o wpisanie do protokołu, że głosował przeciw” – kwituje Krystyna Siennicka.

Jak widać po ostatniej radzie w Markach – nasi radni (poza sześcioma – w tym szczególny szacunek dla pana Ryszarda!) nie są w stanie publicznie powiedzieć: głosuję za/głosuję przeciw. Chyba w tej sytuacji nie ma innego wyjścia. Wyborcy zaczną się częściej i liczniej pojawiać się na radzie, by patrzeć wam w twarz i na ręce, a potem opisywać na forum, kto i jak głosował…. Wtedy już nie trzeba będzie składać wniosków o głosowanie imienne…

Tadeusz_1972