Dziś odbyła się kolejna sesja rady miasta. Na tapecie (pardon – w porządku obrad) znalazł się ciekawy punkt – podatki od nieruchomości…

Nie trzymam dłużej w niepewności. Idą w górę. Na przykład za metr kwadratowy gruntu będziemy płacić nie 30 gr, ale 32 gr rocznie.  Za metr mieszkalnej powierzchni użytkowej 0,61 zł zamiast dotychczasowych 57 gr. Wyjdzie ze mnie leń, ale zamiast opisywać wszystkie nowe stawki podatku od nieruchomości pozwolę sobie poniżej przedstawić zdjęcie, gdzie możecie sprawdzić wysokość nowych obciążeń.

podatki

Na dole jest jedna, ręczna, moja odnotacja. Na wczorajszej komisji budżetowej pojawił się bowiem wniosek, by nie podnosić stawek od np. komórek i garaży (podpunkt F). Dziś burmistrz złożył przed posiedzeniem autopoprawkę i rzeczywiście zostaje 6,23 zł za mkw (zamiast proponowanych wcześniej 6,5 zł). Dobiegają mnie wieści, że i na posiedzeniu komisji budżetowej, jak i samej rady doszło do ciekawej dyskusji w tej sprawie. Myślę, że pani Krystyna Siennicka, która niestrudzenie relacjonuje wszystko to, co się dzieje w ratuszu,  uważnie prześledzi tę część zapisu obu debat.

Na koniec kilka liczb. Zmiany podatkach mają przynieść dodatkowo ponad 525 tys. zł. O ile w tym roku (przy założeniu 100-procentowej ściągalności) miałyby zaowocować wpływami rzędu 12,37 mln zł, to w przyszłym 12,89 mln zł. Tyle teoria. Jak będzie w praktyce?

Tadeusz_1972

PS. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w sondzie. 19 osób było za utrzymaniem obecnych stawek, 17 twierdziło, że są zbyt wysokie i aż 11 za odniesieniem podatków. Czyli jednak większość nie była za obniżeniem stawek…