Jak podaje miejska strona http://www.marki.pl, uszkodzeniu uległ główny kolektor ściekowy odprowadzający nieczystości z sieci kanalizacyjnej miasta. Służby techniczne Wodociągu Mareckiego pracują nad naprawą uszkodzonego odcinka. Spółka apeluje o bardzo oszczędne gospodarowanie wodą – tak, aby utworzone tymczasowe obejścia miejsca awarii były w stanie poradzić sobie z ilością koniecznych do przepompowania nieczystości. Apel jest skierowany szczególnie do mieszkańców dużych włączonych w miejską sieć kanalizacyjną osiedli, położonych przy ulicy Dużej, Promiennej, Małachowskiego czy Mieszka I. Jak się dowiedział „Newsletter M@recki”, do wieczora awaria powinna zostać usunięta. Informacja o zakończeniu prac powinna być również zmieszczona na portalu miejskim http://www.marki.pl