Latem ubiegłego roku popełniłem wpis zatytułowany „Akcja CBA w Markach”. W pierwszym zdaniu uspokajałem tych wszystkich, którzy mogą mieć coś na sumieniu, że nie chodzi o wizytę agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nowy skrót CBA pochodził od trzech wyrazów: „Chcę Być Aktywny” – akcji jednego ze stowarzyszeń w powiecie żuromińskim, które organizowało spotkania lokalnych VIP-ów z mieszkańcami.

Na początku roku zrobiliśmy burzę mózgów i Jacek Orych zaproponował, by przygotować takie spotkanie z Andrzejem Oleksiakiem, komendantem mareckiej policji. Komendant przyjął nasze zaproszenie. Wstępny termin zaplanowaliśmy na 10 maja. Więcej na stronie www.marki2020.pl

Tadeusz_1972