Jacek w komentarzu do poprzedniego wpisu napisał, że mam się nie cieszyć. Że odwodnienie dotyczy nie całości, ale części Ząbkowskiej – a konkretnie tego fragmentu, która prowadzi od Fabrycznej do Szkolnej. Podobną hipotezę usłyszałem kilka dni temu w jednym z lokalnych warsztatów samochodowych. Cóż, sprawę należy wyjaśnić. Najlepiej w specyfikacji przetargowej. Garść informacji znalazłem na stronie internetowej Wodociągu Mareckiego. Oto kluczowe zdanie – przynajmniej tak mi się dzisiaj wydaje – w rubryce „szczegółowy zakres robót”.

„Przedmiotem opracowania są rozwiązania projektowe rozbudowy istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Ząbkowskiej, Szkolnej i Leśnej w Markach na odcinku od ul. Fabrycznej do ok. 130 mb powyżej ul. Leśnej, z odcinkami w ul. Szkolnej i Leśnej, w celu ich odwodnienia”.

Wniosek wydaje się więc oczywisty. Miałeś rację, Jacku. Kanalizacja deszczowa nie obejmie całości Ząbkowskiej. Wynika z tego, że ciemną/mokrą plamą na mapie miasta pozostanie ta część ulicy, która znajduje się najbliżej Ząbek, a z której tak obficie korzystają kierowcy z Marek (o nie tylko). To przecież tam tworzą się największe kałuże, a symbolem są worki z piaskiem, które  mieszkańcy okolicznych posesji kładą przy bramach, by ochronić się przed żywiołem. 

Tyle biadolenia. Drugim, kluczowym miejscem na tej ulicy, stanowiącej przecież małą obwodnicą Marek, jest skrzyżowanie z ul. Skłodowskiej, gdzie po opadach kierującym przydałaby się amfibia. Tu (znów wrażenie po lekturze specyfikacji) kanalizacja deszczowa powinna sięgnąć. I byłaby to bardzo dobra wiadomość. Wziąwszy pod uwagę fakt, że odwodniono Ząbkowską przy kanałku, ulica zaczyna się robić przejezdna. W trzech czwartych/czterech piątych oczywiście… Dlatego się też w takim stopniu cieszę 🙂

Z dokumentów przetargowych wynika, że prace mają się zacząć przed końcem tego roku, a zakończyć 31 lipca 2011 r. Tak więc teoretycznie może dojść do kumulacji robót przy Ząbkowskiej. Prawdopodobnie do końca roku Wodociąg Marecki podpisze umowę w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części miasta. Oferty zostały już złożone, a najtańszą złożył STD Nasiłowski. Jeśli firma z Zielonki wygra także przetarg na budowę odwodnienia, może załatwić sprawę za jednym zamachem 🙂