W komisji oświaty, kultury i sportu zasiada 13 radnych. Zainteresowani jej skład mogą znaleźć na stronie biuletynu informacji publicznej miasta. Dlaczego o tym akurat piszę? Natchnęły mnie dwa wczorajsze wpisy radnych mareckiej PO: Pawła Pniewskiego i Arkadiusza Werelicha. Obaj błyskawicznie napisali dwie, oddzielne relacje z posiedzenia, które łączy wspólny wątek – Orlik dla Marek. Oddajmy głos pierwszemu z radnych…

By uwzględnić środki na Orlika w tegorocznym budżecie potrzebny był wniosek sformułowany przez komisję wskazujący źródło finansowania, dlatego też złożyłem wniosek o wygospodarowanie środków na budowę kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012″ z kwoty prawie miliona złotych przeznaczonych na remont pomieszczeń Urzędu Miasta zajmowanych przez policję. Ku mojemu zaskoczeniu oraz kilku innych radnych podczas głosowania troje członków komisji uznało, że remont budynku Urzędu Miasta jest sprawą pilniejszą od budowy kompleksu boisk. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Jednak dzięki ośmiu głosom za wniosek został przyjęty.

http://pniewski.wordpress.com/

Szkoda, że radny nie podał publicznie, kto konkretnie głosował „za” i „przeciw”. Myślę, że mieszkańcom należy się taka wiedza. Proponuję, by w takim razie poszukać jeszcze trochę oszczędności w planie budżetu i zakupić system do głosowania. Wtedy będzie jasne, kto i jak głosował w danej sprawie, bo na obserwowanie poczynań naszych radnych w internecie niewielu ma czas. Wniosek w tej sprawie został złożony w poprzedniej kadencji przez radnych MSG, ale wówczas rządziła Wspólnota i nie miał większych szans na przegłosowania. Teraz może być już inaczej…