Niedawno pisałem o interpelacjach, które do Janusza Werczyńskiego wystosował radny Michał Jaroch. Mój sąsiad pytał m.in. o budowę kanalizacji i kradzieże przy ul. Ząbkowskiej, liczbę gospodarstw objętych projektem kluczowej inwestycji Wodociągu Mareckiego oraz naprawy dróg. Zamiast opisywać stanowisko urzędu, pozwalam sobie załączyć odpowiedzi burmistrza w firmie plików jpg. Żeby powiększyć dokument, wystarczy kliknąć…