Wertując miejską stronę internetową znalazłem ciekawą informację. Otóż na jutrzejszej (środowej) komisji oświaty, kultury i sportu ma dojść do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla studentów – mieszkańców Marek. Ręce same składają się do klaskania. Jestem zdania, że inwestowanie w kapitał ludzki jest równie ważne jak inwestycje majątkowe.

Żeby projekt był jak najbardziej przejrzysty, sugeruję naszym radnym dwie rzeczy: po pierwsze, ustalenie jasnych i klarownych kryteriów udzielania stypendiów, po drugie – ustalenie możliwie szerokiej reprezentacji osób (urząd, stowarzyszenia lokalne, radni) zasiadających (oczywiście społecznie) w komisji stypendialnej. To powinno wyeliminować bądź w znacznym stopniu ograniczyć uznaniowość decyzji przy podziale publicznych pieniędzy między aplikujących.