Ostatnio podczas sesji Rady Miasta doszło do kilku ciekawych głosowań – w sprawie kontrowersyjnego wynajmu budynku dla ośrodka zdrowia, TV Trwam czy powstania Komisji Infrastruktury. Ich końcowe wyniki z grubsza są znane. Te starsze można sprawdzić w biuletynie informacji publicznej w protokołach z posiedzeń rady. W dokumencie jest wyszczególnienie, ilu radnych było „za”, „przeciw”, a ilu wstrzymało się od głosu. Nie ma natomiast – i to mnie martwi – informacji o tym, jak głosowali imiennie – dajmy na to radni Pietrucha, Szczepanowski, Orych, Dec, Adamczyk czy Jaroch.

System zapisywania głosów jest, więc może te dane gdzieś jednak są w BIP-ie (bip.marki.pl), dlatego wystosowałem we wtorek wieczorem zapytanie do ratusza. Jeśli jednak nie ma, warto naprawić to przeoczenie (tak przynajmniej mniemam). No bo przecież tego tak naprawdę chce także Wspólnota, ugrupowanie burmistrza, czego dano dowód w jednej z lokalnych gazet, opisując szczegółowo wyniki głosowania w sprawie TV Trwam. Znakiem tego – wszyscy chcą pełnej przejrzystości. I czy nie o to właśnie chodziło?