Niestrudzony organizator mareckich imprez zastrzegał, że nie zna się na futbolu. A może to będzie jego największa zaleta? W każdym razie jest optymistą. Przy takich wynikach, jakie prognozuje, grupę opuszczamy w cuglach. Drżyjcie, rywale

1.

Polska-Grecja  1:0

Polska-Rosja 2:1

Polska-Czechy 1:1

2. Rozum podpowiada mojemu rozmówcy, że mistrzem mogą być Holendrzy…

3… ale najlepszym strzelcem Robert „Lewy” Lewandowski

Za godzinę – kolejne wskazania