W każdej baśni jest ponoć ziarno prawdy. Dlatego pozwolę sobie na podzielenie się z wami plotką dużego kalibru (o ile takie wartościowanie można zastosować do plotki). Wieść gminna (nomen omen) niesie, że dojdzie do przetasowań w ratuszu. W trzech źródłach usłyszałem, że będziemy mieć nowego wiceburmistrza. To ostatnie słowo nie jest do końca prawidłowe. Współsterniczką magistratu – obok Janusza Werczyńskiego – ma zostać tym razem przedstawicielka płci pięknej – z jednej z dużych partii zlokalizowanych po prawej stronie sceny politycznej. Do zmian powinno dojść na początku października.