Od czasu do czasu w jednym z dzienników prawno-gospodarczych ukazuje się „magazyn informacyjno-promocyjny Liderzy Innowacyjności”. Na ostatniej stronie znalazłem tekst zatytułowany „W sposób wzorcowy”. Dotyczy oczywiście Marek, a konkretnie dwóch tematów – budowy kanalizacji sanitarnej i obwodnicy Marek.  Pierwszy temat jakoś mnie nie wzrusza – budowa kanalizacji omija nasze osiedle szerokim łukiem i nie zamierzam dociekać, dlaczego tak się dzieje.  Mniej miejsca, ale za to ciekawie, jest w sprawie obwodnicy. Otóż burmistrz podkreśla, że „nie ma już obaw, że [obwodnica] nie powstanie”.  Podaje nawet termin realizacji inwestycji – ma to być koniec 2016 r. Podkreśla też, że GDDKiA w sposób właściwy wywiązuje się z tego zadania.

„Martwi nas tylko to, że po zmianie norm emisji hałasu inwestor zamierza postawić niższe ekrany dźwiękoszczelne. Może uda się nam go przekonać, aby pozostał przy pierwotnych ustaleniach” – dodaje Janusz Werczyński.

A ja myślę, że nie MOŻE, a  TRZEBA go przekonać. I to do dwóch rzeczy. Nie tylko podwyższenia ekranów, ale przede wszystkim zachowania ich ciągłości.  Ale cieszę się, że burmistrz wspomniał publicznie o tym problemie.