„Trudno w granicach obowiązującego prawa mieć dziś rzeczywisty wpływ na jakość kadry w szkołach, na to, aby szkoły były prowadzone przez prawdziwych liderów. A to kluczowy problem (…) Ograniczenia ustawowe i częściowa tylko kontrola gminy nad edukacją nie pomagają w realizacji takich celów”.

Te słowa napisał jeden z najbardziej znanych i cenionych samorządowców – Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Były wstępem do eksperymentu, którego pierwsza faza prawdopodobnie zakończy się sukcesem. Otóż w Gdańsku Kokoszkach kończy się budowa szkoły podstawowej dla ponad 600 dzieci, która będzie zarządzana w nowatorski sposób.

„Konsultacje utwierdziły mnie, że najlepszym rozwiązaniem jest konkurs ofert na najem budynku, połączony ze zbieraniem ofert na bezpłatną realizację zadań edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczych. Wydaje się zasadnym by podjąć wyzwanie stworzenia nowocześnie zarządzanej placówki, prowadzonej przez inny podmiot niż gmina, mający w tym względzie doświadczenie” – napisał Paweł Adamowicz.

Prezydent nakreślił warunki dla potencjalnego operatora: szkoła ma być publiczna (z nakreślonym rejonem), jednozmianowa, bezpłatna, z kadrą otwartą na zmiany, bezpłatna w zakresie podstawowych funkcji, otwarta na środowisko lokalne (czyli nie tylko dla dzieci). Samorząd policzył, że dzięki umowie najmu odzyska VAT (6 mln zł piechotą nie chodzi), a koszty funkcjonowania szkoły powinny być 400 tys. zł rocznie niższe.

O funkcję operatora ubiegały się dwa podmioty. Wygrało konsorcjum, w którego skład wchodzą Zespół Szkół im. Macieja Płażyńskiego z Pucka, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) i Polska Akcja Humanitarna.

„Zespół Szkół im. Macieja Płażyńskiego zapewni odpowiedni poziom edukacyjny i skoordynuje działania. PSSE zapewni kształcenie naukowo-techniczno-informatyczne. Z Eduparku, którego strefa jest właścicielem, skorzystało już 60 tys. dzieci. Działająca w wielu regionach świata Polska Akcja Humanitarna dysponuje natomiast wykwalifikowaną kadrą trenerów edukacji globalnej. Opuszczający szkołę absolwenci mają być zgodnie z założeniami projektu kreatywni, samodzielni w myśleniu i wrażliwi społecznie” – takie sformułowania znalazłem w komunikacie samorządu.

Warto przejrzeć prezentację zwycięzcy. Po jej lekturze będzie widać, jak myśl przyświeca operatorowi szkoły w Kokoszkach. Powiem tylko, że przewidziano również zajęcia dla rodziców. I wcale nie chodzi o wywiadówki. 🙂