Wpadł w moje łapki budżet miasta w wersji Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest taki, jak się można było spodziewać. Inwestycje majątkowe zostały obcięte, zamiast deficytu jest nadwyżka. Moim zdaniem, problemu jednak nie ma (pisałem o tym tutaj). W dokumencie (strony 7 i 8) znalazło się sformułowanie, że po uchwaleniu budżetu przez organ kontrolny rada miasta odzyskuje kompetencje w tej materii  i może dokonać jego nowelizacji. Stąd przed radnymi i burmistrzem szansa na powrót do normalności.

Zobacz zapisy budżetowe uchwala.RIO.25.02.2014