W planie środowej sesji Rady Miasta znalazł się ciekawy punkt. Chodzi o zmianę częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z budynków wielorodzinnych. W nowej wersji śmieci zmieszane i biodegradowalne mają być odbierane nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, a te, które podlegają segregacji, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Osoba dobrze poinformowana twierdzi, że klucz leży w sformułowaniu „nie rzadziej”. Otwiera ono samorządowi drogę do modyfikacji umowy z firmą śmieciową – dodajmy potrzebną. Przedstawiciele dużych osiedli sygnalizowali, że odpady są odbierane zbyt rzadko, a zsypy i altany nieprzystosowane do – ich zdaniem – zbyt rzadkich odwiedzin śmieciarek. Zwiększenie częstotliwości wywozu powinno rozwiązać problem rosnącej góry odpadów. Czego mieszkańcom mareckich osiedli z całego serca życzę.