Niedokończenie tematu jest podstawowym błędem kronikarza. Wracam więc do wpisu sprzed tygodnia. Napisałem wówczas, że Rada Miasta ma zmienić częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z domów wielorodzinnych. Zmiany zostały „klepnięte”, co w kontekście zmian personalnych w ratuszu mogło umknąć nawet uważnym obserwatorom. W nowym scenariuszu śmieci zmieszane i biodegradowalne mają być odbierane „nie rzadziej” niż dwa razy w tygodniu. Nie rzadziej, czyli… jest szansa, że częściej.