– te słowa z Kabaretu Starszych Panów zaśpiewały w mej duszy, gdy przeczytałem treść najnowszego miejskiego zamówienia. Oto kolejny projekt z pilotażu budżetu obywatelskiego wchodzi w fazę realizacji. Ratusz ogłosił boprzetarg na zajęcia dla seniorów „Aktywni mieszkańcy 50+”. Jego zwycięzca będzie organizował wykłady, szkolenia i zajęcia sportowe. Tematyka? Profilaktyka zdrowia, pierwsza pomoc, obsługa komputera, warsztaty artystyczne i gimnastyka. Zajęcia mają się skończyć najpóźniej w grudniu tego roku. Termin składania ofert mija drugiego czerwca.

Link do przetargu http://bip.marki.pl/pl/bip/przetargi/2014/20

A tu melodia do  posłuchania 🙂