Jak donoszą dobrze poinformowane źródła, w ratuszu zmieniło się myślenie o mieszkańcach, którzy nie są zameldowani. Magistrat nie zamierza ich „na siłę” namawiać do meldunku, proponuje im li tylko wypełnienie właściwego PIT (formularz ZAP3) – by nie było korowodów z wymianą dowodów osobistych i dowodów rejestracyjnych, wizytami w urzędach publicznych czy instytucjach finansowych. Czyli ma być prościej i łatwiej. Symbolem zmian ma być list (wraz z podatkiem od nieruchomości), który dostaną w lutym/marcu mieszkańcy. Znajdzie się w nim opisana wyżej propozycja zmiany plus formularz do zgłoszenia w urzędzie skarbowym (można to zrobić listownie). Cel jest jasny – zwiększenie wpływów, czyli inwestycji, które w Markach na tle innych miast wyglądają nad wyraz skromnie.