dronTakiego ogłoszenia jeszcze w życiu nie widziałem. Ktoś musiał testować maszynę nad terenem budowy obwodnicy, w pobliżu ząbkowskiego cmentarza… Jak się znajdzie, prosimy o film z nagraniem trasy obwodnicy z lotu ptaka!