Nowy obraz Marki, ul. Heleny, pomysłowość ludzka nie zna granic, gdy pojawia się potrzeba