nm4W internetowym wydaniu Faktów WWL przeczytałem wywiad z burmistrzem. Powiem tak – nie ma lania wody, jest sporo konkretów. Oto – moim zdaniem – najważniejsze kwestie. Oddaję głos Jackowi Orychowi, którego przepytał redaktor Rafał Pazio.

 

O pracach kanalizacyjnych

Kilka rzeczy udało się już poprawić – jakość robót odtworzeniowych po pracach kanalizacyjnych jest na zdecydowanie wyższym poziomie niż w latach ubiegłych, wystarczy przejść się ulicą Spacerową, czy Piaskową. W niektórych miejscach mamy odpowiednią podbudowę, którą wystarczy uzupełnić o nową nawierzchnię. Dzięki czemu powstanie kilka kilometrów porządnych dróg.

O pierwszych przetargach na drogi

Skupiliśmy się na miejscach w Strudze, gdzie były prowadzone w tym roku prace kanalizacyjne, ale nie tylko. Wytypowaliśmy kilka dróg, które mają dobrą podbudowę i jest tam możliwość wykonania powierzchniowego odwodnienia drogi. Są to ulice: Głowackiego, Równa, odcinek Grunwaldzkiej, Dębowa, czy Szczygla.

O obwodnicy Marek

Zgodnie z harmonogramem ma być oddana do użytku do końca 2017 r. (…) Na pierwszym odcinku obwodnicy od Węzła Marki do Węzła Drewnica zasadnicze prace budowlane mają się rozpocząć już we wrześniu. Na kolejnym – po pozyskaniu odpowiednich pozwoleń, co planowane jest na koniec listopada. Wtedy rozpocznie się wycinka drzew i przygotowanie placu budowy. Realizacja odbywa się w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Obecnie trwają ustalenia z wykonawcą dróg dojazdowych i dróg technologicznych, tak, aby życie w tym rejonie miasta nie zostało sparaliżowane w związku z budową obwodnicy Wszystko wskazuje na to, że podstawowym korytarzem transportowym dla budowy obwodnicy będą drogi technologiczne wzdłuż inwestycji, co pozwoli ograniczyć uciążliwość budowy dla mieszkańców Marek.

O inwestycjach w SP1

Stanęliśmy przed koniecznością gruntownego remontu szkolnej kuchni i stołówki, który rozpoczął się w lipcu, oraz rozbudowy budynku o nowe skrzydło dydaktyczne i halę sportową – musimy zapewnić naszym dzieciom godziwe warunki do nauki – szkoła nie może funkcjonować na trzy zmiany. W ciągu najbliższych tygodni wybrany zostanie wykonawca tej inwestycji.

O budowie gimnazjum

Zakres inwestycji pozostaje niezmieniony. Gimnazjum będzie wybudowane wraz z częścią rekreacyjno-sportową: halą sportową, salą widowiskową oraz pływalnią, powstanie także pełnowymiarowe boisko wraz z bieżnią lekkoatletyczną. Główny trzon finansowania, o który będziemy występować, to program LEMUR finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Świadomie wstrzymujemy dalsze kroki, ponieważ zmianie uległy warunki finansowania. Są o wiele korzystniejsze, niż w poprzedniej edycji. Zresztą wiele gmin, które też występowało o te środki, wstrzymuje się, żeby skorzystać z nowych warunków. Jest to chociażby wyższa o 200 złotych dopłata do metra kwadratowego inwestycji. To bardzo istotne przy tak dużym budynku. Również pożyczka może być umorzona o 5 lat wcześniej niż miało to miejsce w pierwotnym rozdaniu. Nie bez znaczenia pozostaje też dłuższy okres kredytowania.

Całość wywiadu TUTAJ