Z wykopalisk w Biuletynie Informacji Publicznej :-). Ratusz ogłosił przetarg na rozbudowę monitoringu miejskiego i sieci światłowodowej. Z zapisów zamówienia wynika, że cztery szybkoobrotowe kamery zostaną zainstalowane przy ul. Dużej. Do instalacji światłowodowej zostaną natomiast przyłączone trzy przedszkola, trzy szkoły i Marecki Ośrodek Kultury. Wygląda ma to, że miasto chce zrealizować prace w tym roku, ewentualnie na początku przyszłego. Termin składania ofert mija 20 listopada. O wyborze wykonawcy zdecydują cena (waga 80) oraz gwarancja (20).

Więcej TUTAJ