bcdŻyczę wszystkim, żeby mogli iść w ślady tych szczęśliwców, którzy już nie płacą za wywóz szamba. Kolejna grupa osób będzie mogła skorzystać z podłączenia do lokalnego systemu kanalizacyjnego jeszcze w tym półroczu. Pod koniec 2015 r. (że też tego wcześniej nie zauważyłem) Wodociąg Marecki ogłosił przetarg na budowę 117 przyłączy. Z dokumentacji przetargowej wynotowałem nazwy ulic, przy których będą toczyć się prace. Są to: Wiśniowieckiego, Piotra Skargi, Królowej Marysieńki, Kurpińskiego, Kamienna, Strumykowa, Piaskowa, Grażyny, Pogodna, Nałkowskiej, Dębowa, Żwirowa, Amarantowa, Hetmańska, 11 listopada, Bandurskiego, Kopernika, Obrońców, Jastrzębia, Piłsudskiego, Sawickiej, Leśmiana, Długosza, Szczygla, Rolna, Sienkiewicza, Nałkowskiej, Spacerowa. Termin otwarcia ofert mija 18 stycznia. Od podpisania umowy wykonawca będzie mieć maksimum 100 dni na wykonanie robót. Może być jednak szybszy. W specyfikacji przetargowej można przeczytać, że o wyborze wykonawcy zdecydują dwa czynniki. Pierwszym oczywiście jest cena, drugim – termin realizacji. Acha – projekt jest dotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla zainteresowanych dokumentacja przetargowa