W czerwcu, siedząc przy laptopie na tarasie pod pięknym niebem Kudowy, natrafiłem w internecie na informację o akcji CBA w Żurominie. Nie chodziło o nalot agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale akcję obywatelską zatytułowaną „Chcę być aktywny” (w prowokacyjnym skrócie CBA). Za jego organizacją stała nieformalna grupa, która skomunikowała się za pośrednictwem internetu. Na tej kanwie powstało Stowarzyszenie Obywatel 805, które zachęcało obywateli powiatu do udziału w życiu publicznym. Jednym z efektów ich działań były cykliczne spotkania pod kryptonimem „Herbatka z radnym”… Napisałem wtedy na blogu, że może by tak coś podobnego zrobić u nas…

Kiedy dzisiaj przeczytałem ten wpis, w duchu się uśmiechnąłem. W życiu bym nie przypuszczał, że coś podobnego uda się, w tak krótkim czasie, przeprowadzić w Markach. Podobieństwa są widoczne jak na dłoni. Skrzyknęliśmy się przez internet, stworzyliśmy  nieformalną Grupę Marki 2020, mamy już pierwsze, duże, obywatelskie spotkanie na koncie.

Wczoraj spotkaliśmy się w Pałacyku Briggsów. Motywem przewodnim był oczywiście temat obwodnicy Marek. Co nas bardzo ucieszyło – sala była pełna. Na spotkanie przyszło ponad 40 osób – aktywnych mieszkańców Marek. Zjawili się też wicestarosta Węsierski i burmistrz Werczyński. Widać, że w takiej sprawie jak obwodnica nie ma mowy o podziałach politycznych. I dobrze. Najbardziej się cieszę z tego, że byliście aktywni, że zadawaliście pytania, że podpowiadaliście nam, co powinniśmy zrobić. To jest bezcenne, bo – zażartuję sobie z telewizyjnej reklamy – „za wszystkie inne rzeczy zapłacisz kartą”. Dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc. Dokładnie za tydzień akcja „Tak dla Obwodnicy Marek”. Bez Was się nie uda.

Tadeusz_1972

Ps. Dodatkowe podziękowania dla burmistrza Werczyńskiego za poparcie dla akcji. Zobaczcie na www.marki.pl oraz www.marki.net.pl