boDobrze poinformowane źródła twierdzą, że do ratusza napłynęło 31 wniosków w sprawie budżetu obywatelskiego. Jest ich mniej niż w pilotażu, ale też trzeba pamiętać, że tym razem konieczne było zdobycie poparcia 25 mieszkańców. Z wcześniejszych wpisów w internecie można było się zorientować, że są to tzw. propozycje twarde (modernizacja chodników, instalacja monitoringu, siłownie plenerowe) jak i miękkie (miejska potańcówka, zajęcia dla seniorów).

Teraz wnioski weźmie  pod lupę ośmioosobowy spec-zespół, w którego skład wchodzą radni, mieszkańcy, przedstawiciele NGO oraz reprezentanci ratusza. Są to ludzie, którzy ustalali zasady budżetu obywatelskiego – tak, by nie narzucał ich ratusz. I dobrze, bo w ten sposób udało się zmaksymalizować zakres społecznej partycypacji (wiem, brzmi okropnie, ale dobrze oddaje myśl).

Być może niektóre złożone wnioski będą łączone, być może niektóre wypadną z uwagi na zbieżność z planami inwestycyjnymi ratusza. Pewne jest to, że mieszkańcy będą mogli głosować zaraz po wakacjach (15-30 września), a ogłoszenie wyników nastąpi 20 października. Do podziału jest 600 tys. złotych. Na jedno zadanie maksymalnie może przypaść 150 tys. zł. Jeśli po realizacji czterech zadań okaże się, że są oszczędności, do wdrożenia pójdzie kolejny wniosek wybrany przez mieszkańców.