Mój sąsiad został radnym. Jest typem walczaka. Jeśli się weźmie się za jakiś temat, nie odpuszcza. Czasami wieczorami spotykamy się na podwórku i – jak to Polacy – lubimy sobie ponarzekać na to, co piszczy w Markach. Gdy ja przelewam owe narzekania na blog, Michał stara się rozwiązywać problemy. Ostatnio pokazał mi cztery interpelacje, jakie skierował na ręce burmistrza. Myślę, że ich treść może zainteresować wielu mieszkańców Marek. Oto one…

 Interpelacja nr 1

W związku z realizowanymi przez firmę „STD Nasiłowski” robotami związanymi
z realizacją zadań: „Budowa odwodnienia – kanału burzowego na terenie miasta Marki w pasie drogowym ul. Ząbkowskiej, Szkolnej i Leśnej” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki: zadanie I, II, III, IV wraz z pompowniami P1, P2, P3, P8” (Kontrakt nr 2) proszę o udzielenie informacji:

– jak planowane jest skoordynowanie obu tych prac,

– jakie utrudnienia czekają mieszkańców w związku z tymi pracami:

– kiedy i jakie odcinki ulic będą zamknięte w całości lub w częściach,

– w jakim zakresie zostaną z dokumentacją, odtworzone nawierzchnie ulic,

 – w jaki sposób wykonawca robót będzie informował mieszkańców
o utrudnieniach w ruchu.

Interpelacja nr 2

W związku z realizacją projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” proszę o informacje:

– jaka liczba gospodarstw nie została ujęta w ww. projekcie,

– jakie obszary miasta Marek nie zostały ujęte w ww. projekcie,

– kiedy i na jakich zasadach planowane jest podłączenie do kanalizacji ww. mieszkańców.

Proszę o podanie dat sporządzania projektów poszczególnych kontraktów budowy kanalizacji.

Interpelacja nr 3

W związku z powtarzającymi się kradzieżami na osiedlu szeregowców położonych przy ul. Ząbkowskiej 10, proszę o informacje:

– jakie kroki zostały wykonane i jakie są planowane żeby zlikwidować ten proceder,

– czy istnieje możliwość dołączenia ulicy Ząbkowskiej w system monitoringu miasta Marki, co w znaczący sposób poprawiłoby stan bezpieczeństwa mieszkańców ww. osiedla i innych mieszkańców ulicy Ząbkowskiej.

Interpelacja nr 4

Proszę o informacje:

– kiedy i na jakich ulicach będą przeprowadzane wiosenne naprawy nawierzchni (zarówno asfaltowych jak i gruntowych),

– w jakim zakresie, a także jakie środki, są zabezpieczone na te prace,  ze szczególnym uwzględnieniem południowo-wschodniej części Marek.

Proszę również o informacje o naprawach chodników w ww. części Marek:

– kiedy i w jakim zakresie będą naprawiane? Muszę podkreślić, że stan chodników w tej części Marek jest co najmniej niedostateczny (zwłaszcza ulice: Ząbkowska, Szkolna, którędy dzieci chodzą do SP 2).

Proszę także o informację jakie są zasady odbioru jakościowego ww. robót,
z uwagi, że poprzednie naprawy dróg nie były wykonywane rzetelnie (partactwo, marnowanie pieniędzy podatników, prace nie wytrzymują nawet roku).

 Z poważaniem,

Michał Jaroch, radny Rady Miasta Marki